Timetyper

Hvis annet ikke er avtalt vil de fleste timene være satt av med 15 min varighet. Hvis du vet at problemstillingen tar lenger tid, kan du be om dobbelttime dvs 30 min.

Småkirurgi som fjerning av føflekker etc, setter vi av 30 min.

Det er god hjelp for oss dersom du har forberedt dine ønsker og er tydelig på hva som er viktigst for deg. Hvis en problemstilling tar mer tid enn på forhånd tenkt, avtaler vi oppfølgingstime.

Det er selvfølgelig også anledning til timer for drøfting av et problem eller en samtale.

Vi bestreber oss på å overholde avtaler og avtalte tider slik at unødvendig venting unngås. Vi må likevel be om forståelse for at hverdagen ved legesenteret er uforutsigbar og akutt oppstått sykdom kan medføre endringer i programmet.

Ansatte ved Svelvikstrømmen helsesenter

Bent Erik Helgeland

Spesialist i allmennmedisin.
Født 1956. Studert i Bergen. Drevet praksis i Svelvik siden 1986.
Har et ekstra år i indremedisin ved Drammen sykehus.


Beate Berger

Helsesekretær